Adviesbureau voor innovatie van beleid, diensten en producten

InnovatieAtelier

De bedrijfsnaam van het adviesbureau van Gerard Varela Put, andragoog.

Met een veranderkundige- én creatieve invalshoek ondersteun ik organisaties bij strategisch beleid en operationele vraagstukken. Kanteling van de adviesvraag levert vaak nieuwe, nog niet bedachte inzichten en mogelijkheden op. Voor de organisatie en de mensen die er werken.

Kernactiviteiten (klik op Opdrachten):

  • Strategische adviezen met een doorvertaling naar operationele bedrijfsvoering
  • Kwalitatief onderzoek en quick scans
  • Begeleiding bij veranderingstrajecten
  • Projectleiding

Broedplaatsen (klik op Projecten):

  • de Windcompagnie
  • Vervoersconcepten
  • Burn-out behandeling 2.0.

Sidekick Week 45  – Gemeenten vanaf 2015 in een dubbele spagaat?

Vanaf 2015 hebben gemeenten wettelijke taken om een deel van de zorg op lokaal niveau te organiseren, te doen uitvoeren en te financieren. Het leveren van (meer) zorg met minder mensen, leidt tot verschuivingen en overschotten op de arbeidsmarkt – veel banen staan op de tocht of ontslag is komende. Diezelfde gemeenten zijn al jaren verantwoordelijk voor re-integratie naar werk in het kader van bijstandsuitkeringen en de mogelijke druk hierop als gevolg van een kortere WW-duur. Twee verschillende domeinen van taken, bevoegdheden en geldsystemen raken elkaar: komen colleges B&W en gemeenteraden in spagaat?

© 2019 InnovatieAtelier | Colofon | info@innovatieatelier.nl | LinkedIn